Chia Seeds
奇亞籽
奇亞籽具豐富的膳食纖維及人體無法製造的脂肪-Omega-3ALA
 
 
Yogurt
優格
優格含蛋白質與活性乳酸菌
 
 
SUPER GREENS
深色蔬菜
Jamba自信組合,結合多種深色蔬菜,提供滿滿抗氧化物及維生素A、C、K